███████╗███████╗██╗ ██╗ ██████╗ ██████╗ ███╗  ██╗██╗██╗ ██╗
██╔════╝╚══███╔╝██║ ██╔╝██╔═══██╗██╔══██╗████╗ ██║██║╚██╗██╔╝
███████╗ ███╔╝ █████╔╝ ██║  ██║██║ ██║██╔██╗ ██║██║ ╚███╔╝ 
╚════██║ ███╔╝ ██╔═██╗ ██║  ██║██║ ██║██║╚██╗██║██║ ██╔██╗ 
███████║███████╗██║ ██╗╚██████╔╝██████╔╝██║ ╚████║██║██╔╝ ██╗
╚══════╝╚══════╝╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═══╝╚═╝╚═╝ ╚═╝

O mnie i moim Gemini [PL]

Witam na Gemini tworzonym przeze mnie, Roberta "Szkodnix" Wolniaka. Strona ta będzie w zamyśle opcją dla mnie do tworzenia wpisów, recenzji oraz wszelakiej innej zawartości blogerskiej, na którą chwilowo mnie najdzie, a nie będę miał gdzie wylać jej na papier. Będą to komentarze na temat szeroko pojętej popkultury czy gier. Przykro mi - nie planuję niczego informatycznego.


Znam bardzo biegle angielski, lecz żeby powiększyć trochę bardzo niewielką scenę polskojęzycznych kapsuł Gemini, będę tworzył zawartość po polsku (chyba że coś się zmieni - o wyjątkach będę informował).


Poza Gemini znajdziecie mnie tutaj:

Misskey


Miłego czytania!


Gemlogi


2023-01-31 Postanowiłem przejść z Windowsa na openSUSE...


Komentarze do wydarzeń fantastycznych


2023-01-31 4 Festiwal Gier Planszowych OSTROwPLANSZE 2023 - komentarz

2022-08-28 Dni Fantastyki 2022 - komentarz


Recenzje